Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla aneb jak to u nás chodí

Zejména pro děti je důležité, aby se orientovaly v požadavcích učitele, případných sankcích nebo odměnách a celkovém školním životě. Zde je několik základních pravidel, kterými se řídíme.

POCHVALY+POZNÁMKY: Žáci mohou velkou měrou ovlivňovat, jak budou v tomto směru hodnoceni. Každý má lísteček se jménem a postupuje buď ke sluníčku=pochvala nebo k mráčku=poznámka, podle toho jak se chová. Dostane-li se až nahoru, dostane do Zápisníku (ŽK) opět buď pochvalu nebo poznámku (záleží, kam se dostane). Vidí-li tedy, že se blíží k mráčku, stačí získat pochvalu a sestupuje stále níž, až na sluníčko. Pochvalu lze získat např.: Přednesením drobné aktuality, přinesením věci pro celou třídu (výzdoba, noviny na VV), pomoc při úklidu třídy apod. Příklad: žák Standa se blíží k mráčku, měl by se snažit o pochvalu, aby nedostal poznámku do ŽK.

                          :-)                                                             :-(         
Standa
Formulace pochval i poznámek jsou většinou stejné (opakovaná nekázeň). Třetí poznámka v ŽK znamená napomenutí třídního učitele, následují důtky a snížené stupně chování. Po třetí pochvale (třídního učitele) si žák může vybrat nějaké splnitelné přání (neučit se jednu hodinu, vzít do tělocvičny...).

Vyjímkou z těchto pravidel může být hrubé porušení školního řádu (šikana, rasismus, úmyslné ublížení spolužákovi apod.), kdy následuje ihned tvrdší postih.

Další důležitou věcí ve škole jsou ZNÁMKY. Děti mají v podstatě tři možnosti, jak získat dobrou známku. 1) Pokud jsou hodně aktivní již při probírání učiva, mohou získat jedničku předem a tím jim odpadá stres ze zkoušení / pís. práce. 2) Samotná práce je vždy dopředu avizovaná (budu se o to snažit i zde na stránkách) a před ní je učivo ještě jednou opakováno. 3) Pokud se nezdaří, každou známku lze následně opravit.

Každý den hrajeme ve škole nové HRY, aby děti bavila a naplnilo se tak Komenského "škola hrou". Sem patří i celoroční skupinová hra: Kolem České republiky. Zde se cvičí ve vzájemné kooperaci, drobných projektech apod. Zpestřením výuky může také být Kolo štěstí, referáty a aktuality dětí, dramatizace, zajímavosti...

ZAPOMÍNÁNÍ. Abych odlišil chování od zapomínání, dostávají děti tečky za zapomínání (učebnice, Dú, pomůcky). Za osm teček (vychází tolerance 1. zapomenutí za 14 dní) se objeví poznámka v ŽK. Pokud se tato opakuje, lze udělit důtky atd. Tady je zpestřením Černá skříňka, z které si děti (i já-) při zapomenutí losují a plní úkoly, které si samy vymyslely a odhlasovaly.

Z DALŠÍCH věcí, které nám ve škole pomáhají, bych jmenoval např. Schránku důvěry, akvárium s rybičkami, o které se společně staráme, výzdoba a udržování třídy, počítač ve třídě...